Lid worden

De haven richt zich op open zeilboten en kajuitzelboten.

Kosten verbonden aan het lidmaatschap zijn:

contributie seniorlid = € 27,50

éénmalig inleggeld = € 150,00

contributie jeugdlid (geen inleggeld verschuldigd) = € 22,50

contributie buitengewoon lid (geen inleggeld verschuldigd) = € 27,50

1e 2 jaar:
liggeld per m² in het water (lengte x breedte) = € 20,63

daarna:
liggeld per m² in het water (lengte x breedte) = € 13,75

liggeld per m² op de wal (lengte x breedte) = € 7,50

faciliteitenrecht (per ligplaatshouder) = € 35,00

Leden, buitengewone leden en jeugdleden zijn verplicht mee te helpen bij het inleggen en uithalen van de steigers èn in mei of juni minimaal één avond te assisteren bij voorkomende werkzaamheden en / of onderhoud.

Een volledig overzicht van alle rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap is weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement welke worden verstrekt na het doorlopen van de aanmeldingsprocedure.
Om het een en ander binnen onze vereniging goed te laten verlopen zijn er Statuten en Reglementen opgesteld.

In onze haven liggen de grotere boten op een anker met boei vast. Anker en boei dient u zelf te verzorgen. Voor het aanschaffen van een boei verwijzen wij u o.a. naar: Compass

Er mogen onder geen enkele voorwaarde stalen boeien worden gebruikt.

Statuten, Reglement Jachthaven & Havenmeester, Milieuzorg en Huishoudelijk Reglement vindt op de pagina downloads.

Een Inschrijfformulier Lidmaatschap kunt u op de jachthaven ophalen.