Historie

Als we het over de geschiedenis van onze vereniging gaan hebben, moeten we eigenlijk beginnen bij de oorsprong van de naam van onze haven.

Bij veel Waalwijkers staat onze haven bekend als “ ’t Stukske”.

Waarom “ ’t Stukske”?

Daarvoor moeten we terug naar de aanleg van de Bergsche Maas (1888 – 1904).

Toen men met de aanleg hiervan begon, wist men dat er op termijn (1907-1911) ook nog een afwateringskanaal (Drongelens of Drongels Kanaal) zou worden gegraven dat vanaf ’s Hertogenbosch via Vught en Cromvoirt naar Waalwijk zou lopen.

Hierop vooruitlopend heeft men de aansluiting op de Bergsche Maas al gerealiseerd. De Bovenlandse Sluis en 200 meter kanaal werden aangelegd. Er lag al een stukje (stukske) kanaal. 

Tot op de dag van vandaag hebben we het nog over ’t Stukske.

Al in 1936 bood w.s.v. “Trident” uit Wijk en Aalburg haar Waalwijkse leden ligplaatsen aan in jachthaven ’t Stukske.

Deze leden besloten na WO II een eigen vereniging op te richten. Dit gebeurde in 1946 tijdens een bijeenkomst in Hotel “De Twee Kolommen” te Waalwijk. De nieuwe vereniging kreeg als naam “De Bergse Maas” en de Dienst der Domeinen verpachtte ’t Stukske aan haar.

Destijds was het nodig om de statuten van een vereniging koninklijk te laten goedkeuren, waardoor deze vereniging rechtspersoonlijkheid kreeg.

Het toenmalige bestuur had zoveel aan het hoofd dat dit werd verzuimd. Pas in 1948 is deze goedkeuring verkregen.

Doordat destijds op het aanvraagformulier  “Bergsche” zonder “ch” werd gespeld, voert onze vereniging eigenlijk een foutieve naam. Uit eerbied voor vroegere besturen en als curiositeit is die, eigenlijk foutieve naam, steeds doorgevoerd.

Oorspronkelijk voerden de leden van onze vereniging een gele clubvlag met daarop een drogende aalscholver. In de loop van de jaren is de vogel enkele keren gemoderniseerd. De huidige vlag is in gebruik sinds 1968.

Ontwerp: Theo van Delft

1946-1961

Ontwerp: van Duinen

1961 – 1963

Ontwerp: Wil Blommaert

1963 – 1968

Ontwerp: Wil Blommaert

1968 – heden