watersportvereniging

historie

Al in 1936 bood w.s.v. “Trident” uit Wijk en Aalburg haar Waalwijkse leden ligplaatsen aan in jachthaven ’t Stukske.

Deze leden besloten na WO II een eigen vereniging op te richten. Dit gebeurde in 1946 tijdens een bijeenkomst in Hotel “De Twee Kolommen” te Waalwijk. De nieuwe vereniging kreeg als naam “De Bergse Maas” en de Dienst der Domeinen verpachtte ’t Stukske aan haar.


Destijds was het nodig om de statuten van een vereniging koninklijk te laten goedkeuren, waardoor deze vereniging rechtspersoonlijkheid kreeg. Het toenmalige bestuur had zoveel aan het hoofd dat dit werd verzuimd. Pas in 1948 is deze goedkeuring verkregen.

Doordat destijds op het aanvraagformulier  “Bergsche” zonder “ch” werd gespeld, voert onze vereniging eigenlijk een foutieve naam. Uit eerbied voor vroegere besturen en als curiositeit is die, eigenlijk foutieve naam, steeds doorgevoerd.

                                                                                      

Oorspronkelijk voerden de leden van onze vereniging een gele clubvlag met daarop een drogende aalscholver. In de loop van de jaren is de vogel enkele keren gemoderniseerd. De huidige vlag is in gebruik sinds 1968.

Ontwerp

Theo van Delft

Ontwerp

Van Duinen

Ontwerp

Wil Blommaert


1946-1961

1961 - 1963

1963 - 1968

1968 - heden