watersportvereniging

nieuws

2018

9-6-2018
Vandaag was het werkdag op 't Stukske.

Er is o.a. gewerkt aan: de Mirrors, de boeienwagen, de waterleiding, de sanitairwagen, de nummering van de boxen. Rond de middag was er een door Ad en Brigitte verzorgde lunch.

Ondertussen gedijt de "groentetuin". De eerste courgettes zijn zichtbaar en de augurken kunnen al bijna worden ingemaakt.

19-06-2018
Afgelopen zaterdag gevierd dat onze vereniging 70 jaar bestaat.

's Middags zeilen met opstappers, 's avonds bbq met live muziek van meerdere leden.

Bij de borrel vers gerookte paling en na de toespraak van de voorzitter overhandiging van de jubileumuitgave aan de oudste aanwezige leden (daarna kregen de andere aanwezigen er ook een).


Iedereen die deze dag mede heeft mogelijk gemaakt hartelijk dank.