watersportvereniging

nieuws

2016

18-03-2016
Gisteren waren de leden bijeen voor de 70e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Speciale aandacht was er voor 4 jubilarissen wegens 40 jaar lidmaatschap: Martine van Doornmalen-Beerens, Mark Meijs en Walter van Mensfoort kregen door de voorzitter de zilveren clubspeld overhandigd. De voorzitter zelf - Frans Stevens - ontving zijn zilveren clubspeld (ondertoeziend oog van de andere bestuursleden) van de penningmeester. Enkele jubilarissen:Dit jaar was onze voorzitter Frans Stevens 20 jaar in functie. Hij was aftreedbaar en stelde zich niet herkiesbaar. Het bestuur heeft de heer Chris Trimbach bereid gevonden om functie van voorzitter op zich te nemen.


In een uitgebreide speech werd Frans Stevens door de penningmeester bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen 20 jaar en werd hem een cadeau overhandigd.