watersportvereniging

nieuws

10-01-2015

Vanmiddag rond 13.00 uur even een kijkje genomen op 't Stukske. Straffe wind en hoog water (+ 204 NAP)

Er werd "gewoon"gevaren.

In 't Stukske zelf was het rustig, maar op de rivier stonden flinke golven.2015-01-10 204 + NAP

11-01-2015
zondagmiddag

11-01-2015

12.35 u. 233 + NAP

11-01-2015
Zondagmiddag 11-01-2015 om 15.00 uur was het weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Veel leden grepen deze gelegenheid aan om elkaar weer het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen. Het was gezellig. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om een kort verslag te geven van de vorderingen van 2 commissies die zijn gevormd in verband met de toekomst van onze haven. Tijdens de a.s. jaarvergadering zullen deze commissies een presentatie geven. De voorzitter nodigde alle leden uit om toch vooral naar de jaarvergadering te komen. We wensen iedereen een mooi vaarseizoen toe.

2015