watersportvereniging

nieuws

2014

19-03-2014
Op donderdag 13 maart jl. werd de 68e Algemene Ledenvergadering gehouden.


Een van de onderwerpen op de agenda was een bestuurswisseling.

De heer Jean-Pierre Beerens trad af als penningmeester en stelde zich niet herkiesbaar.

De voorzitter bedankte hem voor de 26 jaar die hij in het bestuur heeft gezeten (eerst als havencommissaris, later als secretaris en tenslotte de laatste 6 jaar als penningmeester) en overhandigde een cadeau.
Maarten van Es

Het bestuur heeft de heer Maarten van Es bereid gevonden om functie van penningmeester op zich te nemen.

Ook was er aandacht voor 2 jubilarissen. De heer Jan van Doornmalen ontving de zilveren clubspeld voor 40 jaar lidmaatschap.


De heer Hans Pessers is inmiddels al weer 60 jaar lid. Hij kon niet aanwezig zijn tijdens de vergadering.

Er zal aan hem een cadeau worden overhandigd.


Ter versterking van de gelederen is de evenementencommissie op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hans van Osch 06-53556416

Jan van Doornmalen

22-03-2014
Klaar voor een nieuw seizoen


De klus is weer ge- klaard; de vlotten liggen er in. Het seizoen kan beginnen.


Bij de koffie werden we aangenaam verrast.

Een van onze (vrouwelijke) leden - Liesbeth Peters - had cupcakes gebakken. Liesbeth, hartelijk dank. Ze waren op voor ik ze op de foto kon zetten.

De cupcakes zijn al op


Vanochtend kwam onze nieuwe penningmeester voor het eerst officieel in actie.

Penningmeester in actie